Písomná informácia pre užívateľa

Traumeel S

masť

homeopatický liek

Arnica montana D3, Calendula officinalis Ø, Hamamelis virginiana Ø, Echinacea angustifolia Ø, Echinacea purpurea Ø, Chamomilla recutita Ø, Bellis perennis Ø, Symphytum officinale D4, Hypericum perforatum D6, Achillea millefolium Ø, Aconitum napellus D1, Atropa belladonna D1, Mercurius solubilis Hahnemanni D6, Hepar sulfuris D6

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Traumeel S a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Traumeel S
3. Ako používať Traumeel S
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Traumeel S
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Traumeel S a na čo sa používa?

Traumeel S masť je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Liek Traumeel S masť sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu  pri rôznych športových poraneniach a úrazoch ako sú narazenia, podvrtnutia, zlomeniny kostí, krvné podliatiny, opuchy kĺbov, krvné výrony do kĺbov a pod. Pooperačné a potraumatické edémy a opuchy mäkkých tkanív. Zápalové a so zápalom spojené degeneratívne procesy  rôznych orgánov a tkanív, najmä podporného a pohybového aparátu (tendovaginitídy, styloitídy, epicondilitídy, burzitídy, periarthritis humeroscapularis, artrózy bedrových, kolenných aj malých kĺbov). Zápaly ďasien, hnisanie zubných vačkov, paradentóza.

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použiteje Traumeel S

Nepoužívajte Traumeel S masť:
Ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), najmä na arniku, zložnokveté rastliny a emulgujúci cetylstearylalkohol.

Upozornenia a opatrenia:
Ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom. Masť Traumeel S sa nesmie nanášať na veľké plochy. Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku tehotenstva.

Iné lieky a Traumeel S:
Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi. Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť:
Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov:
Použitie predpísanej dávky masti Traumeel S nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Traumeel S obsahuje cetylstearylalkohol:
Cetylstearylalkohol môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Vyvarujte sa kontaktu s očami, sliznicou, otvorenými ranami alebo popraskanou kožou. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, mali by ste sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom.

Traumeel S obsahuje etanol:
Tento liek obsahuje 9 335 mg etanolu (alkohol) v 100 g masti, čo zodpovedá 93,35 mg/g (9,335 % m/m). Môže vyvolať pocit pálenia na poškodenej koži.

 

3. Ako používať Traumeel S?

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná aplikácia je:

Dĺžka liečby:
Pri používaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Ak použijete viac masti Traumeel S, ako máte:
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete použiť masť Traumeel S:
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete používať masť Traumeel S:
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Traumeel S

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Použiteľnosť lieku po prvom otvorení tuby nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a použití predpísaného množstva masti bola tuba riadne uzatvorená.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Traumeel S obsahuje?
Liečivá sú Arnica montana (Arnika horská) D3 1,5 g, Calendula officinalis (Nechtík lekársky) Ø 0,45 g, Hamamelis virginiana (Hamamel virgínsky) Ø 0,45 g, Echinacea angustifolia (Echinacea úzkolistá) Ø 0,15 g, Echinacea purpurea (Echinacea purpurová) Ø 0,15 g, Chamomilla recutita (Rumanček kamilkový) Ø 0,15 g, Bellis perennis (Sedmokráska obyčajná) Ø 0,1 g, Symphytum officinale (Kostihoj lekársky) D4 0,1 g, Hypericum perforatum (Ľubovník bodkovaný) D6 0,09 g, Achillea millefolium (Rebríček obyčajný) Ø 0,09 g, Aconitum napellus (Prilbica modrá) D1 0,05 g, Atropa belladonna (Ľuľkovec zlomocný) D1 0,05 g, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g, Hepar sulfuris (Surový sulfid vápenatý) D6 0,025 g v 100 g masti.

Ďalšie zložky sú:
emulgujúci cetylstearylalkohol, tekutý parafín, biela vazelína, čistená voda, etanol 96 %.

Ako vyzerá Traumeel S a obsah balenia:
Traumeel S masť je biela, mäkká, slabého charakteristického zápachu. Liek sa dodáva v kovovej tube (vrstvený hliník) so skrutkovacím uzáverom z umelej hmoty s obsahom 50 g a 100 g, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava
tel.: +421-2/52 73 32 93
e-mail: info@schwabe.sk
www.schwabe.sk

www.lieky-heel.sk   

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2021.

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.